Redaktor

SPOLEK KBELY – NÁŠ DOMOV, A CO DÁL?

V posledním článku jsem Vás seznámil s naším odchodem z ODS a důvody, které nás k tomu vedly. Poté se však objevila řada dotazů např.: Spolek přeci nemůže kandidovat, Pavel Žďárský a jeho tým odchází z radnice, prostě je to konec současného vedení, neboť nemají za co (koho) kandidovat. Ovšem pravda je naprosto opačná. Pro nás to není konec, ale nový začátek. Velmi se nám vyplatilo, že jsme i pod hlavičkou ODS sázeli sami na sebe, na své výsledky a ne na dlouhosáhlé plamenné výstupy politických řečníků. Nyní je to tak, že se nám otevřela v plné míře tato možnost bez řešení tzv. problémů uvnitř ODS. Mohu Vám sdělit, že do Spolku vstoupila drtivá většina tvůrců a realizátorů posledního volebního programu, takže nedochází k až tak markantnímu lámání chleba.

Dnes je nás již na třicet a jsme otevřeni všem návrhům a nápadům, které jak napovídá náš název, přispějí ke zvýšení kvality života ve Kbelích, jak pro dospělé, tak pro děti. Lze to tedy shrnout, že nechystáme žádnou masovou propagační kampaň, neboť se snažíme intenzivně pracovat celé 4 roky, a tím chci říci, že se nepodbízíme, ale věříme u voliče v jeho přirozené smysly. V tomto trendu budeme nadále pokračovat a členové našeho spolku budou i dále usilovat o Vaši přízeň a já se budu ucházet o to, abych kandidátku se ctí vedl. Takže pro ty všechny, kteří kladně hodnotí práci radnice, to bude kandidátka sdružení nezávislých kandidátů s názvem Kbely – náš domov. Protože chceme být maximálně otevření a vstřícní, uvádím Vám následně část našich stanov, které jsou spolu s registrační listinou uloženy u rejstříkového soudu:
Cílem spolku je péče o všestranný rozvoj území Městské části Praha 19 (Kbely) a o potřeby obyvatel tohoto území, prosazování zájmů Městské části Praha 19 a jejich obyvatel a šíření jejího dobrého jména.

V našich programech nezapomínáme ani na jednu vrstvu obyvatel, takže tam naleznete od aktivizace seniorů přes společenské akce pro dospělé a děti až pro nás nejtěžší úkol – výstavbu nové budovy základní školy, kdy po našem dlouholetém snažení došlo k průlomu a Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na tuto akci –  a já věřím, že prvních – 20 miliónů.
Děláme práci, která nás baví, a to proto, že vidíme ihned konkrétní výsledky. O tom svědčí i nasazení našich úředníků, kteří se nechali strhnout do všech akcí pořádaných MČ a tu vystupují jako pořadatelé, tu komise v rámci soutěží nebo se někteří úředníci změní v čaroděje a řada úřednic v čarodějnice. No a jsme u jedné z konkrétních akcí, což je Pálení čarodějnic, na které Vás srdečně zvu. Bude se konat, jak jinak nežli 30. dubna v Centrálním parku, kdy program pro děti začne již dopoledne a bude ukončen ohňostrojem, který odežene od Kbel všechny temné síly včetně skutečných čarodějnic, které se jak známo slétají na jejich půlnoční sabat. (Pro odborníky:  Létající čarodějnice budou nuceny změnit trajektorii letu mimo území Kbel). Chci jen připomenout, že Čarodějnice se konají ve Kbelích po 24. A to od roku 1990 tedy od dob Občanského fóra, které jsem spolu s Josefem Perlingerem založil 23. listopadu 1989. Hned druhý den proběhlo veřejné setkání v hotelu Erko. Ale o tom až někdy příště.
 

Všechny Vás zdraví Váš Pavel Žďárský


Jednou z velkých předností člověka je víra v budoucnost, kdo však v budoucnost nevěří, žádnou nemá.

JAK SE DĚLÁ KULTURA VE KBELÍCH ANEB VAŽME SI TOHOTO MÍSTA, KDE SPOKOJENĚ ŽIJEME

Kultura a Kbely neodmyslitelně patří k sobě.

„Z hrsti potřeb a hladů člověk vytvořil obec, společnost, řemesla, umění, vědu i náboženství, to, co nazýváme úrovní života. Kultura je všecko, co má znak zdokonalování, jakosti a řádu. Je to zároveň luxus i ctnost.“

Nechť slova Karla Čapka provázejí veškeré naše konání i zde ve Kbelích.

Život současného člověka a jeho rodiny je rychlý a plný každodenního stresu. Překonávat všednodennost a těžkosti pomáhají pěkné chvíle s hudbou, písněmi, vyprávěním, dobrým jídlem, setkáním s přáteli. K hezkým okamžikům života patří svátky a obřady, které vycházejí z lidové kultury. Kultura všeobecně obohacuje náš lidský život – ať už to jsou návštěvy tradičních kulturních akcí, knihovny, divadla, muzea, výstav, koncertů, kroužků, památek, radnice, kostelů, kapliček, lidových architektur i technických památek. Dodržování určitých zvyků, obřadů, obyčejů a tradic či jiných slavností, průvodů či poutí.
Máme ve Kbelích spousty slavných rodáků či osobností svázaných s obcí svým životem a prací. Mezi takové však patří i představitelé radnice, kteří nehledí na čas a spoluvytvářejí hlavní kulturní a tradiční zábavu pro veřejnost. Stejně tak činí i místní sdružení, mateřská centra, divadelní kroužky, hasiči, sportovci, rybáři či myslivecký sbor a léta se podílejí na kbelském dění např. plesy, výlety, soutěžemi, spolupracují na obecních oslavách atd.
I kbelský rozpočet na kulturu pamatuje a ročně pořádá a dotuje nespočet krásných akcí většího, ale i komornějšího rázu. Od vybudování nového přírodního parku s amfiteátrem máme možnost směřovat nejnavštěvovanější akce přímo do těchto míst, kde se snoubí přírodní krása s tradicí a divadelním uměním či muzikou.
I mimo tyto kulturní akce zde tráví svůj volný čas stovky rodin s dětmi, senioři zde denně prochází a kochají se na např. rozkvétajícími trsy okrasných květin, uklidňující zelení nebo klidnou hladinou rybníka se skupinkami kachen.
Toto vše a mnoho dalšího nejen z oblasti kulturní o Kbelích nasvědčuje tomu, že je zde to pravé místo k příjemnému, klidnému a pohodovému žití.

Šárka Egrtová

KBELY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Moje rozhodnutí vystoupit z Občanské demokratické strany se datuje již začátkem roku 2013. V této době se však toto nedalo uskutečnit z důvodu, že by tento můj krok mohl mít negativní vliv na rozběhnuté projekty týkajících se MČ Praha 19, tedy Kbel.
Jako zakládající člen Občanské demokratické strany z roku 1991, jsem již delší dobu marně upozorňoval na chyby, kterých se strana dopouštěla. Já osobně jsem nikdy nepreferoval svoji osobu. Jako Vámi zvolený zástupce jsem působil v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, kde jsem vždy prosazoval zájmy Prahy, jako města, ve kterém žijeme a také Kbel jako plnohodnotné a hrdé městské části. Neměl jsem zájem o zvolení do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR, protože jsem do politiky šel s tím, že moje místo je ve Kbelích. Nevyužil jsem také možnost své prezentace v místním tisku, jako ve většině místních periodik si většinou můžete přečíst rubriku ,,slovo starosty“. Místo toho jsem se zaměřil na konkrétní věci, které jsou ve Kbelích vidět, a to považuji za nejlepší prezentaci naší práce. Přestože ve Kbelích měla ODS relativně silnou pozici, s vyššími složkami strany se zhoršovala komunikace, tam začaly převládat osobní zájmy a pokud jsem na to upozornil, bylo to jako bych šlápl do vosího hnízda. Bylo stále obtížnější prosazovat zájmy Kbel v rámci hl. m. Prahy. Pád vlády Petra Nečase byl logickým vyústěním této situace.

Dlouho jsem toto zásadní rozhodnutí zvažoval a došel jsem k názoru, že je to nejlepší možná cesta pro mou další práci pro Kbely. Naštěstí mám kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a tvoří kvalitní a zkušený tým. Kbely byly, jsou a budou vždy mojí prioritou. Proto zakládám nový nepolitický subjekt se zaměřením na Kbely s názvem Kbely – náš domov a chci pokračovat v nastoupené cestě budování a zvelebování Kbel.
Vaši důvěru nezklamu!

Pavel Žďárský

Starosta MČ Praha 19

VYZNÁNÍ JINDŘICHA PETRNOUŠKA

Jsem člověk v podstatě mírné povahy, kterému osud jak už to tak v životě bývá, uštědřil různé rány. Bydlím ve Kbelích přes půl století a snažím se svou silou nevelkého bojovníka (myslím vzrůstem) za pravdu a spravedlnost pomoci k tomu, aby se zde tzv. dalo žít.
Bydlí zde lidé, kteří mým rodičům i mě těžce ublížili, ale těch je naštěstí velice málo. Naprostá většina občanů této MČ nemá pokřivený charakter, a proto se mě v této obci dobře žije. Jsem účastníkem spolutvůrce dění v této obci (díky voličům a svým slibem jsem jim za to složil poklonu).
Poslední dobou, (že by volby?) zde vylézají na povrch licoměrní lidé, kteří se snaží všemi silami znevážit práci jiných a tzv. přihřát si svoji polévku na cizím ohni bez práce. Naštěstí občanů v této lokalitě, kteří nejsou postiženi chorobou závisti, stihomamem, skepsí či jinou ještě záludnější chorobou je absolutní většina. Kverulantů a dokonce si troufnu říci lidí, kteří porušili a znevážili svůj slib poslance, (tajně doufám, že snad jde o vyléčitelnou nemoc) je zde jako léčivé části v homeopatiku. Proto se mi zde bude žít dobře se svými kamarády, a prožijeme ještě mnoho dní plné slunce, krásy a radosti.

Na závěr prosím své voliče buďte ve střehu a děkuji

Jindřich Petrnoušek

Ve Kbelích dne 18.4.2014

VEŘEJNÉ WC V CENTRÁLNÍM PARKU KBELY

Novostavba veřejného WC v Centrálním parku Kbely je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený dřevěný samostatně stojící objekt se sedlovou střechou, který je umístěn v klidové zóně u východní strany parku pod mírným svahem. Objekt je určen jako hygienické a sociální zázemí pro potřeby návštěvníků centrálního parku Kbely v MČ Praha 19. V objektu je navrženo WC a skladovací prostor. Sociální zázemí obsahuje i WC pro TP – přístupné po rampě zvenčí objektu.