Redaktor

Sousedská setkání

Na úterní (13. 9. 2022) sousedské setkání našich kandidátů (spolku Kbely-náš domov) přišly desítky pohodových a příjemně naladěných Kbeláků. Byla diskutována různá témata nových projektů zde ve Kbelích, sbíraly se další reakce a podněty ke zlepšení života ve Kbelích, a všechny nás potěšila báječná atmosféra.

Opět si Vás dovolujeme pozvat na další Sousedské setkání, tentokráte před Billou, 15.9. 2022 od 14:00 hodin.

Přijďte si poslechnout naše plány, ochutnat výtečný guláš a jen tak si s námi popovídat….
Těšíme se na Vás.

Vážení občané naší Městské části Praha 19, milí Kbeláci

Již potřetí se ucházíme o Vaši přízeň pro nadcházející komunální volby jako nezávislí kandidáti pod hlavičkou Spolku Kbely náš domov, sdružení nezávislých kandidátů. Stalo se tedy již tradicí, že k podání naší kandidátky musíme shromáždit více jak 500 podpisů Vás, kbelských obyvatel, na rozdíl od kandidátek politických stran, které tuto povinnost nemají. Velkou výhodou této povinnosti však je, že naši kandidáti jsou v každodenním styku s Vámi, se svými voliči a při vzájemných diskuzích shromažďují kromě podpisů i podněty, připomínky a mnohdy i Vaši kritiku. Takto získané poznatky jsme pak využili i při sestavování tohoto volebního programu. Všem Kbelákům, kteří připojili pod souhlas s naší kandidátkou svůj podpis, za to mnohokrát děkuji.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat také všem občanům, kteří se aktivně a nezištně podílejí na chodu městské části, činnosti kbelských společenských, sportovních a kulturních organizací, oddílů a spolků, hasičům, aktivním seniorům, členům Svazu tělesně postižených a dalším kbelským občanům. Navzdory nepříznivé době, kdy nás téměř neustále provázely zcela mimořádné okolnosti, je možné hodnotit uplynulé období 2018-2022 kladně. Tentokrát více než kdy jindy platilo, že jedině společnou a trpělivou prací dosáhneme spokojeného, bohatého a přátelského života v rámci naší městské části.

S NÁMI SÁZÍTE NA JISTOTU, DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITU.

Volte č. 2.

S úctou
Pavel Žďárský,
Starosta Městské části Praha 19
a kandidát na starostu
Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov.

Bilanční setkání starostů městských částí

V pátek 9. září se uskutečnilo ve Kbelích bilanční setkání starostů městských částí, které úzce spolupracují na řešení plánované infrastruktury.

Starostové mají různé názory, jsou z různých stran, ale dokážou se shodnout na společných cílech. Shodli se na tom, že nová městská čtvrť u metra Letňany nemůže vzniknout, dokud nebudou hotovy podmiňující stavby: severovýchodní část Pražského a Městského okruhu, Vysočanská radiála, tramvajová trať z Vysočan do Kbel a Letňan a zkapacitnění železniční trati do Kbel a Čakovic. Důležitá je i nová propojka mezi ulicemi Prosecká a Toužimská, která odvede tranzitní dopravu ze starých Letňan, a konečně metro.

Stejně jako na dopravu je potřeba myslet i na školskou, zdravotní a sociální infrastrukturu.

Jestli město chce být developer, musí to být vzorový developer.

Foto: zleva Alexander Lochman, Zdeněk Kučera, Jiří Vintiška, Ivana Šestáková, Pavel Žďárský, Tomáš Portlík

„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska :

Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, nemontují se chybějící elektroměry a budeme připravovat kolaudaci s tím, že nedokončená část, kde jsou kanceláře sociálního odboru, poběží vlastním tempem, když stoprocentní prioritou je co nejdříve dokončit všechny ordinace. Opět nás však na této stavbě překvapila další nečekaná rána, kdy v pondělí 22. 8. 2022 jsme se dozvěděli, že firma ACG Real, zhotovitel stavby, spadla do insolvence a není schopna plnit své finanční závazky. Okamžitě jsme firmu kontaktovali a vyzvali jí k dokončení díla, neboť insolvence ještě neznamená, že dílo nemůže být dokončeno. Na to však firma nereagovala, tak jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů k uzavření prostor a zajištění jejího dohledu. Na to nemile reagovali někteří subdodavatelé, neboť nás před žalobní upomínkou upozornili, že tam mají uskladněn „svůj“ materiál. Náš argument však zní, že co je v budově dokončeno, je i firmě zaplaceno, kromě 10% zádržného na vady a nedodělky. Naštěstí jsou prostory ordinací z 95% hotové a zbývají uvedené vchodové dveře, domontovat prvky na fasádě spolu se zkušebním provozem žaluzií, část elektroinstalace a venkovní úpravy. Jsme pár kroků od cíle, ale insolvence nás vrhla o minimálně měsíc zpět, neboť teď je na řadě výkon soudní a my musíme postupnými kroky řešit situaci dle zákona. Co nás tedy nyní čeká ? Nejprve musíme vyčkat rozhodnutí soudu na přidělení insolvenčního správce, což odhadujeme na cca 14 dní. S tímto správcem pak chceme okamžitě vejít v jednání s tím, že hodláme vypovědět smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou ACG Real a zadat dokončení jednotlivých profesí subdodavatelům, kteří na středisku pracovali a byli nuceni práci přerušit, ať již z důvodů, že jim uvedená firma nezaplatila nebo došlo k uzavření stavby z bezpečnostních důvodů. V tomto ohledu je nám velmi nápomocen stávající stavbyvedoucí a někteří subdodavatelé byli potěšeni, že budou moci dílo dokončit a mají partnera, který jim zaplatí. Představuje to také přesné zmapování, co je dokončeno a co je potřeba ještě provést, to máme ale již připraveno, jen k tomu potřebujeme partnera. Bohužel však termín přidělení insolvenčního správce a jeho následná ochota rychlého jednání nejsme schopni časově odhadnout, a proto jsme pro jistotu prodloužili smlouvy s lékaři v náhradních prostorách do konce roku. Pokud bude v naší moci tento termín zkrátit, tak to tak učiníme a uděláme pro to vše. Velice nás tato situaci mrzí, neboť jsme již viděli po všech předchozích anabázích světlo na konci tunelu a tato další překážka se zjevila ze dne na den se všemi neovlivnitelnými důsledky. Vůbec nás tato situace netěší.

Co je naopak potěšující, podařilo se nám rozšířit lékařské služby na dva zubní lékaře včetně dětského dentisty s vazbou na ortodoncii či zubní chirurgií, ordinaci zde bude mít také kardiolog, urolog, internista, zpět se vrátí gynekologie, dětská lékařka, ušní, nosní, krční, praktičtí lékaři, nejvíce prostor zabere rehabilitace a novinkou bude angiochirurgie spolu s tzv. malými chirurgickými zákroky. Naše bývalé zdravotní středisko tak budeme moci přejmenovat na Polikliniku Kbely.

Vážíme si trpělivosti Kbeláků a také lékařů, kteří se museli přizpůsobit nouzovým podmínkám a věřte, že vedení radnice udělá vše pro to, aby naše budoucí poliklinika co nejdříve začala sloužit svému účelu.

Iv. Šestáková